پورسیف
۱۳۹۶ جمعه ۴ اسفند
کامبیز پورسیف
کامبیز پورسیف مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت
اخبار دفتر
جلسه هماهنگي برگزاري همايش بزرگ استاني دبيرخانه هاي هوشمند به رياست جناب آقاي مهندس اميري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع جلسه هماهنگي برگزاري همايش بزرگ استاني دبيرخانه هاي هوشمند به رياست جناب آقاي مهندس اميري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
جلسه هماهنگي برگزاري همايش بزرگ استاني دبيرخانه هاي هوشمند به رياست جناب آقاي مهندس اميري معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
1396/11/30
دفاتر پيشخوان خدمات دولت بستر توسعه خدمات دستگاههاي اجرايي به مناطق محروم دفاتر پيشخوان خدمات دولت بستر توسعه خدمات دستگاههاي اجرايي به مناطق محروم
دفاتر پيشخوان خدمات دولت بستر توسعه خدمات دستگاههاي اجرايي به مناطق محروم
1396/11/19
جلسه كميسيون پايش تصويري جلسه كميسيون پايش تصويري
جلسه كميسيون پايش تصويري
1396/11/11
نشست مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت با انجمن صنفي دفاتر پيشخوان استان نشست مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت با انجمن صنفي دفاتر پيشخوان استان
نشست مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت با انجمن صنفي دفاتر پيشخوان استان
1396/11/09
Powered by DorsaPortal