پورسیف
نشست دكترخادمي استاندارلرستان با رئيس سازمان فضايي ايران
نشست دكترخادمي استاندارلرستان با رئيس سازمان فضايي ايران نشست دكترخادمي استاندارلرستان با رئيس سازمان فضايي ايران
نشست دكترخادمي استاندارلرستان با رئيس سازمان فضايي ايران  جهت توسعه اقتصاد ، فضائي و كاربرد صنعت هوافضا در  افزايش بهره وري مديريت استان
1398/06/21
Powered by DorsaPortal