پورسیف
جلسه كارگروه توسعه مديريت استانداري و واحدهاي تابعه
جلسه كارگروه توسعه مديريت استانداري و واحدهاي تابعه جلسه كارگروه توسعه مديريت استانداري و واحدهاي تابعه
كارگروه توسعه مديريت استانداري و واحدهاي تابعه به رياست دكتر خادمي استاندار لرستان و با حضور معاون توسعه منابع انساني استانداري لرستان و جمعي از مديران ستادي برگزار شد

1398/05/14
Powered by DorsaPortal