پورسیف
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
اخبار دفتر
جلسه بررسي وضعيت ارتباطي جايگاههاي سوختي استان جلسه بررسي وضعيت ارتباطي جايگاههاي سوختي استان
جلسه بررسي وضعيت ارتباطي جايگاههاي سوختي استان
1396/09/26
انتصاب سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري انتصاب سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
انتصاب سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
1396/09/20
«دستگاههاي اجرايي  در راستاي  توسعه اشتغال و اهداف دولت الكترونيك از كانون ها و درگاههاي امر اشتغال بويژه حوزه دفاتر پيشخوان حمايت نمايند.» «دستگاههاي اجرايي در راستاي توسعه اشتغال و اهداف دولت الكترونيك از كانون ها و درگاههاي امر اشتغال بويژه حوزه دفاتر پيشخوان حمايت نمايند.»
«دستگاههاي اجرايي در راستاي توسعه اشتغال و اهداف دولت الكترونيك از كانون ها و درگاههاي امر اشتغال بويژه حوزه دفاتر پيشخوان حمايت نمايند.»
1396/09/14
جلسه هماهنگي برگزاري همايش استاني دبيرخانه هاي هوشمند جلسه هماهنگي برگزاري همايش استاني دبيرخانه هاي هوشمند
جلسه هماهنگي برگزاري همايش استاني دبيرخانه هاي هوشمند
1396/09/13
Powered by DorsaPortal