پورسیف
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
جلسه بررسي وضعيت فني و قابليت هاي سامانه جامع دفاتر پيشخوان جلسه بررسي وضعيت فني و قابليت هاي سامانه جامع دفاتر پيشخوان
جلسه بررسي وضعيت فني و قابليت هاي سامانه جامع دفاتر پيشخوان
1396/06/25
« جلسه بررسي و تعيين تعرفه گذاري خدمات  در حوزه دفاتر پيشخوان» « جلسه بررسي و تعيين تعرفه گذاري خدمات در حوزه دفاتر پيشخوان»
« جلسه بررسي و تعيين تعرفه گذاري خدمات در حوزه دفاتر پيشخوان»
1396/06/15
بازديد مهندس غضنفري معاون محترم استاندار و مديران كل ستادي از محل احداث نمايشگاه فرش، مورخ 96/06/07 بازديد مهندس غضنفري معاون محترم استاندار و مديران كل ستادي از محل احداث نمايشگاه فرش، مورخ 96/06/07
بازديد مهندس غضنفري معاون محترم استاندار و مديران كل ستادي از محل احداث نمايشگاه فرش، مورخ 96/06/07
1396/06/08
بازديد مهندس غضنفري از شركت مخابرات استان  با حضور مهندس پورسيف و مهندس ملكي مديران كل ستادي بازديد مهندس غضنفري از شركت مخابرات استان با حضور مهندس پورسيف و مهندس ملكي مديران كل ستادي
بازديد مهندس غضنفري از شركت مخابرات استان با حضور مهندس پورسيف و مهندس ملكي مديران كل ستادي
1396/06/07
Powered by DorsaPortal